DOI: https://doi.org/10.22141/2306-2436.2.1.2013.121696

Multidisciplinary training for general practitioners-family physicians concerning palliative care for elderly patients

A. Tsarenko, Yu. Gubsky, V. Tsarenko

Abstract


The article presents the modern approaches to optimize a multi-disciplinary training for general practitioners-family physicians to ensure the high quality of health care and, in particular, palliative care for elderly patients, which is very importante in terms of reforming the health care system in Ukraine. Multidisciplinary training on palliative and hospice care for doctors requires to involve into the process of continuous postgraduate education of teachers in various specialties, which has proven its efficiency in the Department of Palliative and Hospice Medicine of NMAPE named after P.L.Shupyk.

Keywords


palliative and hospice care; general practitioner-family physician; continuous postgraduate education; multidisciplinary postgraduate training; the reform of the health care system

References


Вороненко Ю.В., Лисенко Г.І. Концептуальні основи Європейської програми наукових досліджень у загальній практиці-сімейній медицині та перспективи впровадження в Україні // Сімейна медицина. – 2009. – № 3. – С. 81 – 82.

Гойда Н.Г. Бісярін О.Ю. Роль сімейного лікаря в збереженні репродуктивного здоров’я нації // Сімейна медицина. – 2011. – № 3. – С. 119-122.

Банчук М.В., Волосовець О.П., Фещенко І.І. та ін. Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів та якість підготовки фахівців у сфері охорони здоров’я // Науково-методична конференція з міжнародною участю «Проблема безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів»: Збірник праць. – К., 2007. – С.3–9.

Матюха Л.Ф., Гойда Н.Г., Олійник М.В. Загальна практика-сімейна медицина: концепція освіти в Європі // Сімейна медицина. – 2009. – № 1. – С. 3–5.

Державний комітет статистики України. – Доступно з: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Чайковська В. В., Хаджинова Н. А., Вялих Т. І., Величко Н. М. Медико-соціальна допомога населенню старшого віку України: аналіз ситуації і необхідність розробки стратегії попередження прискореного старіння // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т.21. – №3. – С. 396–400.

Губський Ю.І. Розвиток паліативної та хоспісної медицини, як інтегральна складова реформування системи охорони здоров`я в Україні. // Сімейна медицина. – 2011. – № 3 (38). – С. 16 – 18.

Царенко А. В., Губський Ю.І., Толстих О.І. та ін. Актуальність підготовки медичних працівників з питань паліативної та хоспісної допомоги / Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матеріали Першої науково-практичної конференції // Ред. Ю. В. Вороненко, Ю. І. Губський: Наукове видання. – К.: Університет «Україна», 2012, с. 58 – 65.
Copyright (c) 2018 Health of Society

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019