DOI: https://doi.org/10.22141/2306-2436.1.1.2012.121943

The conception of medical care providing in the conditions of mass casualty emergency situations

A. Gudima

Abstract


The article describes main issues of organization and medical care providing in mass casualty emergency situations and the ways of their solving.

Keywords


mass incidents; emergency medical care

References


Гудима А. А., Джус М. Я., Ляхович Р. М. До питання вдосконалення надання екстреної медичної допомоги при масових ураженнях // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання екстреної медичної допомоги і медицини катастроф”, 9-10 червня 2010 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 12-13.

Ciećkewicz J. Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. – Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2005. – 93 s.

Hogan D. E., Burstein J. L. Disaster medicine. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. – 482 р.

Medyczne czynności ratunkowe w zatruciach i skażeniach chemicznych / Pod red. J. Pacha i J. Koniecznego. – Injwrocław – Poznan – Kraków, 2008. – 203 s.
Copyright (c) 2018 Health of Society

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020